Nhất Niệm Vĩnh Hằng
Tên

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tên Khác

A Will Eternal

Tập Mới Nhất
Tập 106 END

Tập mới nhất: 106105104

Thông Tin Khác
20 Phút
Đánh Giá
4.9/ 5 1 lượt

Tìm tập nhanh
Nội dung phim
Xem Phim Nhất Niệm Vĩnh Hằng Vietsub 2020:

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa ruộng dâu.
Nhất niệm trảm ngàn Ma, nhất niệm tru vạn Tiên.
Chỉ niệm ta… vĩnh hằng.
Nhất niệm vĩnh hằng

Bạch Tiểu Thuần bởi vì từ nhỏ cha mẹ đều mất trước mặt hắn, cho nên từ đó một lòng truy cầu trường sinh bất tử.
Bình thường cà lơ phất phơ sợ chết, rất xấu bụng, một khi bị chọc giận thì sẽ chó cùng rứt giậu “ta bắt đầu nghiêm túc thì chính mình cũng phải sợ hãi”, bạn bè gặp phải nguy hiểm thì liều mình nghĩ cách cứu viện.

Đạo lữ:

Hầu Tiểu Muội, Đỗ Lăng Phỉ, Công Tôn Uyển Nhi (Quỷ mẫu), Tống Quân Uyển, Chu Tử Mạch (hồng trần nữ).

Cảnh giới:

– Ngưng Khí:

1 tầng -> 10 tầng

– Trúc Cơ:

Sơ kỳ -> Trung kỳ -> Hậu kỳ -> Đại viên mãn.
Muốn thành Trúc Cơ, trước hết phải thành ngưng khí tầng 10 đại viên mãn.
Chia làm phàm đạo Trúc Cơ, địa đạo Trúc Cơ, thiên đạo Trúc Cơ và trường sinh Trúc Cơ.
+ Phàm đạo Trúc Cơ: Cần Trúc Cơ đan, là Trúc Cơ yếu nhất,thọ nguyên tăng trăm năm.
+ Địa đạo Trúc Cơ (Địa mạch Trúc Cơ): Cần Địa Mạch chi khí, chia làm 1 – 9 tầng, mỗi tầng thực lực càng chênh lệch, thọ nguyên tăng 200 năm.
+ Thiên đạo Trúc Cơ: Cần một tia Thiên mạch chi khí, cần thực lực đến 9 tầng Địa mạch Trúc Cơ + đạt được một tia Thiên đạo chi khí, thọ nguyên tăng 500 năm.
+ Trường sinh Trúc Cơ: Tu luyện 《 Bất Tử Trường Sinh công 》 Trúc Cơ, vượt qua Thiên đạo Trúc Cơ.

– Kết Đan:

Sơ kỳ -> Trung kỳ -> Hậu kỳ -> Đại viên mãn.
+ Chỉ có Địa mạch Trúc Cơ mới có thể Kết Đan.
+ Chia làm phàm đạo Kết Đan, Địa đạo Kết Đan, Thiên đạo Kết Đan và Trường Sinh Kết Đan (Trường Sinh đan);
+ Thiên đạo Kết Đan cần vượt qua Thiên kiếp, sau khi thành công có thực lực vô địch trong cùng cảnh giới.

– Nguyên Anh:

Sơ kỳ -> Trung kỳ -> Hậu kỳ -> Đại viên mãn.
Là một cấp độ khác biệt, có thể dịch chuyển tức thời trong không gian(thuấn di), nghịch thiên cải mệnh,…
Chia làm phàm đạo Nguyên Anh, Địa đạo Nguyên Anh, Thiên đạo Nguyên Anh và trường sinh Nguyên Anh (trường sinh anh).

– Thiên Nhân:

Sơ kỳ -> Trung kỳ -> Hậu kỳ -> Đại viên mãn.
Chia làm phàm đạo Thiên Nhân, Địa đạo Thiên Nhân, Thiên đạo Thiên Nhân và trường sinh Thiên Nhân (trường sinh thiên).

– Bán Thần (Đại Tôn):

Sơ kỳ -> Trung kỳ -> Hậu kỳ -> Đại viên mãn.
Chia làm phàm đạo Bán Thần, Địa đạo Bán Thần, Thiên đạo Bán Thần và trường sinh Bán Thần (trường sinh thần).

– Đại Thừa (bước thứ hai, cũng xưng là Thiên Tôn):

– Thái Cổ (bước thứ ba)

– Nửa bước Chúa Tể

– Chúa Tể (Bước thứ tư)

+ Chúa Tể phổ thông
+ Chúa Tể mạnh nhất

– Vĩnh Hằng (bước thứ năm)

Mở rộng...
Notify of
0 Bình Luận
Inline Feedbacks
View all comments