Tiên Nghịch
Tên

Tiên Nghịch

Tên Khác

Xian Ni

Tập Mới Nhất
Tập 36

Tập mới nhất: 363534

Thông Tin Khác
25 Phút
Đánh Giá
4.83/ 5 6 lượt
Tìm tập nhanh
Phim Chiếu 1 Tập Vào Trưa Thứ 2
Nội dung phim

Cải biên từ tiểu thuyết “Tiên Nghịch” của tác giả Nhĩ Căn, kể về thiếu niên bình phàm Vương Lâm xuất thân nông thôn, mang theo nhiệt huyết, tu luyện nghịch tiên, không chỉ cầu trường sinh, mà còn muốn thoát khỏi thân phận giun dế. Hắn tin rằng đạo do người quyết định, dùng tư chất bình phàm bước vào con đường tu chân, trải qua bao phong ba bão táp, dựa vào trí tuệ sáng suốt, từng bước một bước lên đỉnh cao, dựa vào sức một người, danh chấn Tu chân giới.

Cấp bậc tu tiên trong Tiên Nghịch​
1/ Nhất Bộ Tung Hoành gồm:
Ngưng Khí: 15 Tầng
• Trúc Cơ: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn

• Kết Đan: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn

• Nguyên Anh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn

• Hóa Thần: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn

• Anh Biến: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn

• Vấn Đỉnh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn

• Cảnh Giới Quá Độ: Âm Hư — Dương Thực

2/ Nhị Bộ Phi Thăng gồm:

• Khuy Niết: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn

• Tịnh Niết: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn

• Toái Niết: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn

• Thiên Nhân Ngũ Suy: Đệ Nhất Suy –> Đệ Ngũ Suy

3/ Tam Bộ Vô Biên – Đại Năng gồm:

• Tứ Không Cảnh:

• Không Niết: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn
• Không Linh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn
• Không Huyền: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn
• Huyền Kiếp ( 9 Kiếp ): Ngoại Kiếp ( 3 Kiếp đầu ) — Nội Kiếp ( 3 Kiếp giữa ) — Hồn Kiếp ( 3 Kiếp cuối )
• Ngoại Kiếp: Tuyết Kiếp — Phong Kiếp — Lôi Kiếp
• Nội Kiếp: Trảm Ly Kiếp — Huyết Ảnh Kiếp — Kiếp này chưa hiện đã bị Vương Lâm chém
• Hồn Kiếp: Thập Tức Khô Thần Kiếp — Hồn Thọ Kiếp — Luân Hồi Kiếp

• Không Kiếp = Đại Tôn: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn
• Kim Tôn = Không Kiếp Hậu Kỳ Đỉnh Phong
• Thiên Tôn = Không Kiếp Viên Mãn
• Dược Thiên Tôn = Không Kiếp Quá Độ
• Đại Thiên Tôn = ngưng tụ Thiên Tôn Chi Dương

• Bán Bộ Đạp Thiên: Đệ Nhất Đạp Thiên Kiều –> Đệ Cửu Đạp Thiên Kiều
• Đệ nhất cầu :dung nhập quy tắc thiên địa vào trong thần thức
• Đệ Nhị cầu : Đạp Thiên Nhãn
• Đệ Tam cầu: Vấn Đạo Tâm

4/ Tứ Bộ Đạp Thiên – Siêu Thoát

Mở rộng...
Notify of
guest
3 Comments
Mới Nhất
Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Anh Anh
Đệ Tử Ngoại Môn
Anh Anh
1 tháng trước

.

Anh Minh
Hộ Pháp
Anh Minh
1 tháng trước

.

Tiêu Tiêu
Đồng Tử
Tiêu Tiêu
1 tháng trước

.